Nyheter:

Praksislogg Vg1 og Vg2


01. desember 2020

Prakisloggen for Vg1 og Vg2 utgår

I forbindelsemed nye læreplaner i Fagfornyelsen, vil praksisloggene for Vg1 og Vg2 utgå. Vi vil fortatt ha praksislogger for Vg3 fagene og disse vil bli revidert etter de nye Vg3 læreplanene.