Nyheter:

Nettkurs «FSE i skolen»


25. august 2020

Nelfo har utviklet et nettbasert FSE kurs for den videregående skolen.

«FSE i skolen» er et nettbasert kurs tilpasset ansvarsfordeling, internkontrollen i den videregående skole. De praktiske eksemplene for bruk av sikkerhetsbarrierene relaterer seg til arbeidene i skolens laboratorier og verksteder.

Kurset er lisens basert og den enkelte elev og lærer gjennomfører dette på en PC.
Kurset er delt opp i temaer og hvert tema har repetisjonsspørsmål. Etter gjennomføringen kommer en stuttest som kvalitetsikrer hva den enkelte elev har fått med seg. Når sluttesten er bestått genereres det er kursbevis.
Den enkelte elev har tilgang til sitt kursbevis og læreren får tilgang til klassens/gruppens kursbevis.

Gjennomføringen tar ca. 45. min og er tilgjenelig i et skoleår.


For mer informasjon ta kontakt med Åge Lauritzen