Kurs/Priser:

VG2 Elenergi og ekomFor elever, praksiskandidater og andre som ønsker et fagbrev innen fagene: elektriker, energimontør, energioperatør, heismontør, elektroreparatør, signalmontør, togelektriker og telekommunikasjonsmontør. Kurset fører frem til tverrfaglig eksamenen Vg2 Elenergi og ekom, (ELE2102). Skoler kan bestille klassesett (over 10 lisenser) til rabatterte priser.

Pris: 8112
Medlemspris: 4866
Bokpakke-pris: 2706
Bestill

Bokpakke:

Elektronisk kommunikasjon Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)

Boka kommer i revidert versjon i løpet av juni.

Boka beskriver teorien, metodene og det utstyret som benyttes for å montere slike anlegg. Boka legger vekt på lover, forskrifter og normer som til enhver tid skal ligge til grunn i det daglige arbeidet. Fagarbeideren skal ha god kjennskap til reglene for helse, miljø og sikkerhet under utførelsen av arbeidet.

Læreboka inneholder teoretiske og praktiske oppgaver som både skal gjøre eleven i stand til å bruke kunnskapen han eller hun har tilegnet seg.ISBN: 9788273457479 (Bokmål)
Antall sider: 485
Forfattere: Osmancausevic, Ale
Emner: Alarmanlegg, Antenne, Bolig, Brann, Bygginstallasjon, Datateknikk, Elektromagnetiske felt, Elektronikk, EMC, FEL, Installasjon, Jording, Kabling, Kommunikasjonsanlegg, Kortslutning, Lynvern, Matematikk, Måleteknikk, Overspenningsvern, Prosjektering, Sikkerhet, Vekselstrøm, Vern, Anleggsdokumentasjon, Ex-områder, Instrumentering, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker , Telekommunikasjonsmontør , Fiberoptikk, IKT
Linjer: Vg2 elektro, Vg2 elenergi, Vg2 elenergi og ekomElenergisystemer Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)

Boka kommer i revidert utgave i august.

Kjerneelementene fra læreplanen er integrert i læreboka. Dette skal gjøre eleven i stand til å vurdere og velge arbeidsmetoder innenfor faget blant annet med tanke på risikovurdering, personlig sikkerhet, maskinsikkerhet, datasikkerhet, miljø og bærekraft. Læreboka gir en innføring i fagområder som henter det teoretiske og praktiske grunnlaget fra mange tilgrensende fag. Fagemnene i boka må i første rekke ses i sammenheng med kompetansemålene for styresystemer og elektronisk kommunikasjon. Boka finnes også i elektronisk utgave på www.elbok.no. Se Elforlagets nettsider for mer informasjon.

ISBN: 9788273457868 (Bokmål)
Antall sider: 354
Forfattere: Johnsen, Svein
Emner: Belysning, Bolig, Bygginstallasjon, Elkraft, EMC, FEL, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Lynvern, Lys, Måleteknikk, Overspenningsvern, Varme, Vekselstrøm, Vern, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker
Linjer: Vg2 elenergi og ekomStyresystemer Vg2 elenergi og ekom (Bokmål)
Kjerneelementene fra læreplanen er integrert i læreboka. Dette skal gjøre eleven i stand til å vurdere og velge arbeidsmetoder innenfor faget blant annet med tanke på risikovurdering, personlig sikkerhet, maskinsikkerhet, datasikkerhet, miljø og bærekraft. Læreboka gir en innføring i fagområder som henter det teoretiske og praktiske grunnlaget fra mange tilgrensende fag. Fagemnene i boka må i første rekke ses i sammenheng med kompetansemålene for elenergisystemer og elektronisk kommunikasjon. Boka finnes også i elektroniske utgaver på www.elbok.no

ISBN:9788273457967 (Bokmål)
Antall sider:384
Forfattere:Andersson-Ulseth Peter
Emner:Belysning, Bolig, Bygginstallasjon, Elektronikk, Elkraft, EMC, FEL, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Måleteknikk, Overspenningsvern, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker , IKT
Linjer:Vg2 elenergi, Vg2 elenergi og ekom