Kurs/Priser:

VG3 Elektrikerfaget rev. 2022For lærlinger, praksiskandidater og andre som ønsker å ta fagbrev i elektrikerfaget. Kurset fører frem til eksamen: Elektrikerfaget ELE3103. Forutsetter bestått VG2 Elenergi og ekom ELE2102.

Pris: 8112
Medlemspris: 4867
Bokpakke-pris: 1757
Bestill

Bokpakke:

Telekom 2 (Bokmål&Nynorsk)
Telekom 2 dekker blant annet alarm- og informasjonssystemer, signalanlegg, adgangskontroll og strømforsyningsanlegg.

Boka er utgitt med støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Utgitt 2015

Telekom 2 Vg3 kan også kjøpes som Brettbok, det vil si en pdf som viser hele boka, og som kan brukes på PC og nettbrett – se https://brettboka.no/ Priser, ISBN og annen relevant informasjon for denne utgaven finnes på Brettboka.no


ISBN:978-82-7345-624-3 (Bokmål&Nynorsk)
Antall sider:298
Forfattere:Osmancausevic, Ale
Emner:Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Telekommunikasjonsmontør
Linjer:Vg3 elektro, Vg3 telekommunikasjonsmontør


Elektriker Vg3 (Bokmål)

Boka kommer i revidert versjon i august.

Elektriker Vg3 er skrevet for elever som følger videregående programfag Vg3 for elektrikere. Boka dekker sammen med Elforlagets Vg3-bøker for tele-, data- og sikkerhetssystemer alle kompetansemålene i læreplanen for elektrikerfaget Vg3 / opplæring i bedrift.

ISBN: 9788273457905 (Bokmål)
Antall sider: 520
Forfattere: Lauritzen, Åge Eksaa
Emner: Alarmanlegg, Belysning, Bolig, Brann, Bygginstallasjon, Elkraft, EMC, FEL, Fordelingsnett, Installasjon, Jording, Kabling, Kortslutning, Lynvern, Lys, Overspenningsvern, Prosjektering, Vekselstrøm, Bolig, bygningsinstallasjon, tele/data-kommunikasjon, Elektriker , IKT, elskolen
Linjer: Vg3 elektro, elskolen